Aminohapot – mitä ne ovat

Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joista proteiinit rakentuvat. Niitä löytyy myös monista muista biologisista yhdisteistä, kuten entsyymeistä, hormooneista ja DNA:sta. Aminohappo koostuvat aminoryhmästä (-NH2) ja karboksyyliryhmästä (-COOH), joita yhdistää hiiliketju. Aminohappojen eri ominaisuudet, kuten koko, muoto ja varaus, vaikuttavat siihen, minkälaista proteiinia ne muodostavat ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään kehossa.

On 20 yleisesti esiintyvää aminohappoa, joita kutsutaan proteogeenisiksi aminohapoiksi. Näistä 11 on ns. ei-välttämättömiä aminohappoja, joita keho ei voi itse tuottaa, joten ne on saatava ravinnosta. Muita yleisiä aminohappoja ovat esimerkiksi kreatiini, tauriini ja glutamiini.

Miksi aminohapot ovat olemassa?

Keho käyttää aminohappoja moniin tärkeisiin tehtäviin. Proteiinien rakentamisen lisäksi aminohapot toimivat polttoaineena energiantuotannossa, ovat tärkeitä hermoimpulssien välittäjäaineita ja vaikuttavat hormonien ja entsyymien toimintaan. Aminohapot ovat myös välttämättömiä kudosten kasvulle ja korjaamiselle.

Koska keho ei pysty varastoimaan aminohappoja, on tärkeää saada riittävästi proteiinia sisältävää ravintoa päivittäin. Hyviä lähteitä proteiinille ja aminohapoille ovat esimerkiksi liha, kala, kananmunat, palkokasvit ja maitotuotteet. Aminohappojen puutos voi johtaa erilaisiin terveysongelmiin, kuten lihaskatoon, heikentyneeseen vastustuskykyyn ja hidastuneeseen haavojen paranemiseen.

Aminohappojen merkitys

Aminohapot ovat elintärkeitä ravintoaineita ihmisen keholle. Niiden merkitys on monipuolinen ja kattaa useita eri tehtäviä kehossa. Tärkeimmät aminohappojen tehtävät ovat:

  1. Proteiinisynteesi: Aminohapot ovat proteiinien rakennuspalikoita, ja niitä tarvitaan uusien proteiinien muodostamiseen ja olemassa olevien proteiinien korjaamiseen.
  2. Energiantuotanto: Joitakin aminohappoja voidaan käyttää energianlähteenä, erityisesti silloin kun hiilihydraattien tai rasvojen saanti on vähäistä.
  3. Hermoston toiminta: Aminohapot ovat tärkeitä hermoimpulssien välittäjäaineita, jotka ovat välttämättömiä aivojen ja hermoston normaalille toiminnalle.
  4. Hormonien ja entsyymien toiminta: Aminohapot ovat tarpeen hormonien ja entsyymien muodostumisessa, joiden avulla keho säätelee monia toimintojaan.
  5. Kudosten kasvu ja korjaus: Aminohapot ovat välttämättömiä kudosten kasvulle ja korjaamiselle, joten niitä tarvitaan erityisesti kasvuvaiheessa, raskauden aikana ja sairauksien tai vammojen jälkeen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että aminohapot ovat välttämättömiä moniin kehon tärkeisiin toimintoihin ja terveyden ylläpitämiseen. Tärkeää on saada riittävästi proteiinia sisältävää ravintoa, joka sisältää tarvittavat aminohapot kehon tarpeiden täyttämiseksi.

Proteiinisynteesi

Proteiinisynteesi on prosessi, jossa aminohapoista muodostuu proteiineja. Tämä tapahtuu soluissa, joissa proteiinit ovat tärkeitä monille erilaisille toiminnoille. Proteiinisynteesi koostuu kahdesta vaiheesta: transkriptiosta ja translaatiosta.

Transkriptiossa DNA:n emäsjärjestys kopioituu RNA:ksi, jonka jälkeen RNA kuljettaa informaation proteiinisynteesipaikalle, joka on ribosomi. Ribosomissa RNA ja aminohapot liittyvät yhteen ja muodostavat proteiinin. Tämä prosessi vaatii energiaa, joka saadaan solun energiavarastoista.

Proteiinisynteesi on tärkeä prosessi, koska proteiinit ovat välttämättömiä monille kehon toiminnoille, kuten solujen rakentamiselle, solujen jakautumiselle, aineenvaihdunnalle, immuunijärjestelmän toiminnalle ja lihasten rakentamiselle. Proteiinit voivat myös toimia hormoneina, entsyymeinä ja kuljetusmolekyyleinä, jotka kuljettavat muita molekyylejä solujen läpi.

Riittävä proteiinisynteesi on tärkeää lihasten kasvulle ja korjaamiselle. Proteiinisynteesi voi heikentyä esimerkiksi ikääntymisen, sairauksien tai vähäisen proteiinin saannin vuoksi, mikä voi johtaa lihasten surkastumiseen tai heikkouteen.

Vastaa