Yrityksen auton teippaus ja firman paita omalla kuvalla vuodeksi 2023

Uusi vuosi 2023 on hyvä aloittaa vauhdilla ja varmistaa, että oman firman paikallinen näkyvyys on kunnossa. Jos työauton käytetään alueellisesti on hyvä varmistaa että auton teippaus on näkyvä ja ohjaa mahdolliset asiakkaat ottamaan yhteyttä, avain samoin kuin on hyvä katsoa, että yrityksen henkilökunnan vaatetus on kunnossa. Firman paita omalla kuvalla kuten logolla ei ole kallis panostus eikä iso investointi yrityksen positiiviseen näkyvyyteen paikallisesti. Ja entäs missä kunnossa on yrityksen ikkunat tai ulkomainokset? Jos ne ovat tehty parikin vuotta sitten, niin olisiko kenties nyt vuoden 2023 aluksi aika freesata ne kuntoon ja näyttää asiakkaille, että haluatte panostaa yrityksen tulevaisuuteen?

Yrityskuva ja sen merkitys

On yritys sitten pankki, tai rakennusfirma, tai vaikkapa paikallinen boutique, on sen ulospäin näkyvän materiaalin hyvä olla kunnossa. Mitä esimerkiksi vanha ja auringon vaikutuksesta haalentunut kyltti kertoo yrityksestä, tai huonossa kunnossa oleva ikkunateippaus? Varsinkin paikallisella tasolla toimivan yrityksen on tärkeätä pitää oma ulkoinen näkyvyys kynnossa paikallisesti – se ei ole edes kallista, se vaatii vain päätöksen.

Yrityskuvalla eli imagolla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka yrityksestä ulkopuolisille muodostuu. Yritys ei voi määrätä yrityskuvaansa, mutta se voi vaikuttaa niihin asioihin, joista yrityskuva syntyy. Yrityskuvaan vaikuttaa monet eri tekijät, joiden painotukset vaihtelevat yrityskohtaisesti. Yrityskuva muodostuu, vaikkei yritys tekisi mitään asian hyväksi. Yrityskuva voi olla hyvä tai huono, oikea tai väärä, mutta se on aina olemassa. Yrityksen oma ratkaisu on, miten se pyrkii vaikuttamaan yrityskuvaansa. Yrityksen tilat ja kalusto ovat myös eräs yrityskuvaan vaikuttava tekijä. Toimitilojen ja rakennusten sijainti, sisustus ja ympäristö, kuten pihojen ja kulkuväylien siisteys vaikuttavat yrityskuvaan. Myös koneiden, kaluston ja ajoneuvojen ikä, kunto, siisteys ja merkki vaikuttavat yrityskuvaan.

Asiakassuhteet ja mainosteippaamon tuotteet

Asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja vaaliminen ovat kaikille yrityksille tärkeitä – oletko miettinyt, olisiko omalla yrityselläsi mahdollisuutta käyttää jotain tuotetta lisättynä omalla logollasi tavalla, joka antaessasi sen asiakkaallesi, olisi oikeasti hyödyllinen? Esimerkiksi takki kesän pihatöihin, tai jotain vastaavaa?

Asiakassuhdemarkkinoinnin lähtökohtana on ajatus siitä, että pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat yritykselle ajan mittaan kannattavampia kuin satunnaisten asiakkaiden tuomat kertaluonteiset tuotot. Yritykselle on halvempaa ylläpitää myyntiä nykyisille asiakkaille, kuin hankkia koko ajan uusia. Tutkimusten mukaan uusien asiakkaiden hankinta on 6-8 kertaa kalliimpaa kuin olemassa olevista asiakkaista kiinnipitäminen. Tämä johtuu mm. siitä, että uusien asiakkaiden saamiseksi on yleensä tehtävä huomattavia panostuksia mainontaan ja muuhun markkinointiviestintään, sekä tarjottava erilaisia etuja ja alennuksia, joista aiheutuu yritykselle kustannuksia tai tuottojen menetyksiä.

Muutaman kymmenenkin euron laadukas lahja pienellä omalla twistillä voi olla se merkitsevä asia, joka ratkaisee seuraavan tilauksen teille…

Mainosteippaus ja asiakashankinta

Uusille mahdollisille asiakkaille kohdistetaan markkinointiviestintää, jolla heidät pyritään saamaan tietoiseksi yrityksestä ja sen tuotteista sekä pyritään muokkaamaan heidän mielikuviaan ja asenteitaan yrityksen kannalta myönteisiksi, jolloin syntyy kokeiluhalua. Tämä markkinointiviesti voi olla yrityksen pakun teippaus, ikkunateippaus, tai vaikkapa paikallinen ulkomainos -näissä kaikissa voivat tulokset tulla heti, tai vasta vuosien päästä – riippuen paljolti myös siitä, millä alalla itse toimitte.

Vitamiini vinkki vuodenvaihteeseen

B12-vitamiini on tärkeä DNA:n ja solujen toiminnalle. Tiukkaa kasvisruokavaliota noudattaville suositellaan B12-vitamiinilisää, sillä sitä saadaan ainoastaan eläinkunnan tuotteista, kuten lihasta, kalasta ja maitotuotteista. Tietyt lääkkeet, kuten diabeteslääke metformiini sekä muun muassa närästykseen käytettävät happosalpaajat, voivat heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. B12-vitamiinin puutos voi näkyä esimerkiksi anemiana tai hermostollisina häiriöinä, kuten muistin ja tunnon häiriöinä
tai lihasheikkoutena. Suomessa puutosta esiintyy 10% yli 65-vuotiaista.

Monivitamiinikivennäisainelisät ovat tarpeellisia tilanteissa, jolloin ruokavalio on yksipuolinen tai kevyt. Esimerkiksi laihduttajille monivitamiinilisä on paikallaan, kun ruokavalion energiamäärä jää alle 1500 kcal. Monivitamiinikivennäisainelisä voi olla hyödyllinen myös vanhuksille, joilla vitamiinien tarve on suurempi. Jos lapsella tai nuorella on alipainoisuutta tai ruokavalio on niukka tai suppea esimerkiksi allergioiden vuoksi, ruokavaliota on hyvä täydentää. Keliakiassa ravintoaineiden imeytyminen voi olla heikentynyttä suolinukan vaurion vuoksi ja monivitamiinikivennäisainelisä on paikallaan diagnoosia seuraavan vuoden ajan, kunnes suolinukka on korjaantunut. Tulehduksellisten suolistosairauksien aktiivivaiheessa voi olla hyvä täydentää ruokavaliota monivitamiinikivennäisainelisällä.

Vastaa